SỒI NGA

TỦ RƯỢU GÓC LỤC GIÁC GỖ SỒI NGA

4.800.000 vnđ4.500.000 vnđ

TỦ RƯỢU GÓC VUÔNG GỖ SỒI NGA

5.000.000 vnđ4.700.000 vnđ

KỆ TIVI KẾT HỢP TỦ RƯỢU 2M GỖ SỒI NGA (ĐẦU THẤP)

6.000.000 vnđ5.400.000 vnđ

KỆ TIVI KẾT HỢP TỦ RƯỢU 2M GỖ SỒI NGA (ĐẦU CAO)

6.000.000 vnđ5.400.000 vnđ