KỆ SÁCH

Kệ sách 3 tầng 60cm

550.000 vnđ500.000 vnđ

Kệ sách 4 tầng 60cm

600.000 vnđ550.000 vnđ

Kệ sách 5 tầng 60cm

650.000 vnđ600.000 vnđ

Kệ sách 4 tầng 40cm

550.000 vnđ500.000 vnđ

Kệ sách 5 tầng 40cm

600.000 vnđ550.000 vnđ

Kệ sách 3 tầng 40cm

500.000 vnđ450.000 vnđ